EkumenickýMatúš25,2

Matúš 25:2

Evanjelium podľa Matúša

Päť z nich bolo po­chabých a päť roz­um­ných.


Verš v kontexte

1 Vtedy sa nebes­ké kráľov­stvo bude podobať desiatim pan­nám, ktoré si vzali lam­py a vy­šli v ústrety ženíchovi. 2 Päť z nich bolo po­chabých a päť roz­um­ných. 3 Po­chabé si vzali lam­py, ale olej si so sebou ne­vzali.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale päť z nich bolo roz­um­ných a päť bláz­nivých.

Evanjelický

2 Päť z nich bolo po­chabých a päť roz­um­ných.

Ekumenický

2 Päť z nich bolo po­chabých a päť roz­um­ných.

Bible21

2 Pět z nich bylo ro­zumných a pět bláhových.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček