EkumenickýMatúš25,19

Matúš 25:19

Evanjelium podľa Matúša

Po dl­hom čase sa pán tých­to sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.


Verš v kontexte

18 Ale ten, čo do­stal jeden, od­išiel, vy­kopal jamu a peniaze svoj­ho pána ukryl. 19 Po dl­hom čase sa pán tých­to sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. 20 Keď prišiel ten, čo do­stal päť talen­tov, priniesol ďalších päť a po­vedal: Pane, zveril si mi päť talen­tov a hľa, zís­kal som ďalších päť.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

19 Po­tom po dl­hom čase prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi.

Evanjelický

19 Po dl­hom čase pri­chádza pán tých sluhov a účtuje s nimi.

Ekumenický

19 Po dl­hom čase sa pán tých­to sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.

Bible21

19 Po dlouhé době se pán těch služebníků vrá­til a účtoval s ni­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček