EkumenickýMatúš25,17

Matúš 25:17

Evanjelium podľa Matúša

Podob­ne aj ten s dvoma zís­kal ďalšie dva.


Verš v kontexte

16 Ten, čo do­stal päť talen­tov, šiel, ob­chodoval s nimi a zís­kal ďalších päť. 17 Podob­ne aj ten s dvoma zís­kal ďalšie dva. 18 Ale ten, čo do­stal jeden, od­išiel, vy­kopal jamu a peniaze svoj­ho pána ukryl.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

17 podob­ne i ten, ktorý dos­tal dve, zís­kal druhé dve.

Evanjelický

17 podob­ne ten, čo do­stal dva, zís­kal iné dva.

Ekumenický

17 Podob­ne aj ten s dvoma zís­kal ďalšie dva.

Bible21

17 Podobně ten, který do­stal dvě hřiv­ny, zís­kal jiné dvě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček