EkumenickýMatúš25,13

Matúš 25:13

Evanjelium podľa Matúša

Bed­lite teda, lebo ne­viete dňa ani hodiny!


Verš v kontexte

12 On im však od­povedal: Amen, hovorím vám, ne­poz­nám vás. 13 Bed­lite teda, lebo ne­viete dňa ani hodiny! 14 Bude to tak, ako keď ktosi od­chádzal na ces­tu, za­volal si sluhov a zveril im svoj majetok;

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

13 Bdej­te tedy, lebo ne­viete dňa, ani hodiny, kedy prij­de Syn človeka.

Evanjelický

13 Pre­to bdej­te, lebo ne­poz­náte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].

Ekumenický

13 Bed­lite teda, lebo ne­viete dňa ani hodiny!

Bible21

13 Pro­to bdě­te, vž­dyť ne­zná­te den ani hodinu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček