EkumenickýMatúš24,5

Matúš 24:5

Evanjelium podľa Matúša

Lebo mnohí prídu v mojom mene a po­vedia: Ja som Kris­tus. A mnohých zvedú.


Verš v kontexte

4 Ježiš im od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ni­kto ne­zviedol. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a po­vedia: Ja som Kris­tus. A mnohých zvedú. 6 Budete počuť voj­nový ryk a chýry o bojoch. Hľaďte, aby ste sa ne­preľak­li. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, a zvedú mnohých.

Evanjelický

5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, - a mnohých zvedú.

Ekumenický

5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a po­vedia: Ja som Kris­tus. A mnohých zvedú.

Bible21

5 Mno­zí při­jdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mno­hé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček