EkumenickýMatúš24,45

Matúš 24:45

Evanjelium podľa Matúša

Kto je teda ver­ný a múd­ry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služob­níc­tvom, aby im dával načas po­krm?


Verš v kontexte

44 Pre­to aj vy buďte pri­pravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenaz­dáte. 45 Kto je teda ver­ný a múd­ry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služob­níc­tvom, aby im dával načas po­krm? 46 Blaho­slavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode náj­de tak robiť.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

45 Ktože je tedy tým ver­ným sluhom a opatr­ným, ktorého ustanovil jeho Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával po­krm na čas?

Evanjelický

45 Kto je teda ver­ným a roz­um­ným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával po­krm?

Ekumenický

45 Kto je teda ver­ný a múd­ry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služob­níc­tvom, aby im dával načas po­krm?

Bible21

45 Kdo je tedy věrný a moud­rý služebník, kterého pán us­tanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček