EkumenickýMatúš24,44

Matúš 24:44

Evanjelium podľa Matúša

Pre­to aj vy buďte pri­pravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenaz­dáte.


Verš v kontexte

43 Uvedom­te si pred­sa, že keby hos­podár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bed­lil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. 44 Pre­to aj vy buďte pri­pravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenaz­dáte. 45 Kto je teda ver­ný a múd­ry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služob­níc­tvom, aby im dával načas po­krm?

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

44 Pre­to aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenaz­dáte, prij­de Syn človeka.

Evanjelický

44 Pre­to aj vy buďte pri­pravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenaz­dáte!

Ekumenický

44 Pre­to aj vy buďte pri­pravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenaz­dáte.

Bible21

44 Pro­to i vy buď­te připra­veni, ne­boť Syn člověka při­jde v neče­kanou chví­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček