EkumenickýMatúš24,43

Matúš 24:43

Evanjelium podľa Matúša

Uvedom­te si pred­sa, že keby hos­podár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bed­lil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu.


Verš v kontexte

42 Bed­lite teda, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedom­te si pred­sa, že keby hos­podár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bed­lil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. 44 Pre­to aj vy buďte pri­pravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenaz­dáte.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

43 Ale to vedz­te, že keby hos­podár vedel, v ktorú stráž prij­de zlodej, bdel by a nedal by pod­kopať svoj dom.

Evanjelický

43 Uvedom­te si: keby hos­podár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu.

Ekumenický

43 Uvedom­te si pred­sa, že keby hos­podár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bed­lil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu.

Bible21

43 Uvaž­te – kdy­by hos­podář věděl, ve kte­rou noční dobu při­jde zloděj, bděl by a nene­chal by ho vlou­pat se do jeho do­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček