EkumenickýMatúš24,41

Matúš 24:41

Evanjelium podľa Matúša

Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jed­na bude vzatá a druhá ponechaná.


Verš v kontexte

40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jed­na bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bed­lite teda, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

41 Dve budú mlieť vo mlyne; jed­na bude vzatá a druhá zanechaná.

Evanjelický

41 dve budú mlieť na mlyne, jed­na bude vzatá, druhá ostane.

Ekumenický

41 Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jed­na bude vzatá a druhá ponechaná.

Bible21

41 Dvě bu­dou mlít mlýn­ským ka­menem; jed­na bude vza­ta a druhá za­ne­chá­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček