EkumenickýMatúš24,40

Matúš 24:40

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný.


Verš v kontexte

39 a nič nebadali, až prišla po­topa a zmiet­la všet­kých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jed­na bude vzatá a druhá ponechaná.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

40 Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný.

Evanjelický

40 Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane;

Ekumenický

40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný.

Bible21

40 Teh­dy bu­dou dva na po­li; je­den bude vzat a druhý za­ne­chán.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček