EkumenickýMatúš24,39

Matúš 24:39

Evanjelium podľa Matúša

a nič nebadali, až prišla po­topa a zmiet­la všet­kých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.


Verš v kontexte

38 Ako totiž v dňoch pred po­topou ľudia jed­li a pili, ženili sa a vy­dávali až do toho dňa, keď No­ach vošiel do korábu, 39 a nič nebadali, až prišla po­topa a zmiet­la všet­kých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

39 a ne­zvedeli, až prišla po­topa a všet­kých za­chvátila: tak bude aj za príchodu Syna človeka.

Evanjelický

39 a nič ne­spozorovali, až prišla po­topa a zmiet­la všet­kých: tak bude aj pri príchode Syna človeka.

Ekumenický

39 a nič nebadali, až prišla po­topa a zmiet­la všet­kých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.

Bible21

39 a niče­ho si ne­všimli až do chvíle, kdy přiš­la po­topa a všech­ny smet­la, tak to bude i při přícho­du Syna člověka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček