EkumenickýMatúš24,30

Matúš 24:30

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všet­ky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka pri­chádzať na nebes­kých ob­lakoch s veľkou mocou a slávou.


Verš v kontexte

29 Hneď po súžení tých dní sln­ko sa za­tmie a mesiac ne­vydá svoj jas, hviez­dy budú padať z neba a nebes­ké moc­nos­ti sa budú chvieť. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všet­ky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka pri­chádzať na nebes­kých ob­lakoch s veľkou mocou a slávou. 31 On pošle svojich an­jelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vy­volených zo štyroch strán sveta, od jed­ného kraja nebies až po druhý.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

30 A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi, a vtedy budú plakať všet­ky po­kolenia zeme a uvidia Syna človeka, pri­chádzajúceho na nebes­kých ob­lakoch s mocou a slávou velikou.

Evanjelický

30 A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všet­ky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka pri­chádzať na nebes­kých ob­lakoch s veľkou mocou a slávou.

Ekumenický

30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všet­ky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka pri­chádzať na nebes­kých ob­lakoch s veľkou mocou a slávou.

Bible21

30 Teh­dy se na nebi ob­jeví zna­mení Syna člověka a teh­dy bu­dou všech­na poko­lení země kvílet a spatří Syna člověka při­cházet na ne­bes­kých ob­lacích s ve­likou slávou a mo­cí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček