EkumenickýMatúš24,11

Matúš 24:11

Evanjelium podľa Matúša

Po­vs­tane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.


Verš v kontexte

10 Vtedy sa mnohí po­horšia, budú sa na­vzájom udávať a nenávidieť. 11 Po­vs­tane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pre­tože sa rozm­noží ne­právosť, v mnohých vy­c­hlad­ne lás­ka.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

11 a po­vs­tanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých.

Evanjelický

11 Po­vs­tane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.

Ekumenický

11 Po­vs­tane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.

Bible21

11 a po­vstane mno­ho falešných pro­roků a svedou mno­hé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček