EkumenickýMatúš20,5

Matúš 20:5

Evanjelium podľa Matúša

A oni šli. Znova vy­šiel okolo šies­tej a deviatej hodine a urobil tak is­to.


Verš v kontexte

4 Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravod­livé. 5 A oni šli. Znova vy­šiel okolo šies­tej a deviatej hodine a urobil tak is­to. 6 Keď vy­šiel okolo jedenás­tej a našiel iných po­stávať, po­vedal im: Čo tu stojíte celý deň a za­háľate?

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 Opät vy­šiel okolo šies­tej a deviatej hodiny a urobil to is­té.

Evanjelický

5 A oni šli. Keď po­tom vy­šiel o dvanás­tej a o tretej po­obede, urobil podob­ne.

Ekumenický

5 A oni šli. Znova vy­šiel okolo šies­tej a deviatej hodine a urobil tak is­to.

Bible21

5 A tak š­li. V po­ledne a ko­lem třetí odpo­ledne vy­šel znovu a udělal to­též.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček