EkumenickýMatúš2,3

Matúš 2:3

Evanjelium podľa Matúša

Keď to počul kráľ Herodes, roz­rušil sa a s ním aj celý Jeruzalem.


Verš v kontexte

2 Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židov­ský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviez­du a prišli sme sa mu po­kloniť. 3 Keď to počul kráľ Herodes, roz­rušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. 4 Zvolal všet­kých veľkňazov a zákon­níkov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Ale keď to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním.

Evanjelický

3 Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem.

Ekumenický

3 Keď to počul kráľ Herodes, roz­rušil sa a s ním aj celý Jeruzalem.

Bible21

3 Když se to do­sle­chl král He­ro­des, vel­mi se roz­rušil a ce­lý Je­ruzalém s ním.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček