EkumenickýMatúš2,23

Matúš 2:23

Evanjelium podľa Matúša

Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa spl­nilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazaret­ský.


Verš v kontexte

21 Jozef vstal, vzal dieťat­ko i jeho mat­ku a vrátil sa do iz­rael­skej krajiny. 22 Keď však počul, že Ar­chela­os kraľuje v Judsku na­mies­to svoj­ho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Na po­kyn zo sna od­išiel do Galiley. 23 Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa spl­nilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazaret­ský.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 a prij­dúc ta býval v mes­te zvanom Nazarete, aby sa na­pl­nilo, čo bolo po­vedané skr­ze prorokov, že sa bude volať Nazarej­ský.

Evanjelický

23 A príduc tam, osadil sa v mes­te zvanom Nazaret, aby sa na­pl­nilo slovo prorokov, že sa bude volať Nazaret­ský.

Ekumenický

23 Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa spl­nilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazaret­ský.

Bible21

23 Přišel tam a byd­lel ve městě zvaném Na­za­ret. Tak se na­plni­la slova pro­roků, že bude na­zýván Na­za­retský.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček