EkumenickýMatúš18,15

Matúš 18:15

Evanjelium podľa Matúša

Ak ťa ne­pos­lúch­ne, vez­mi so sebou ešte jed­ného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedec­tve dvoch alebo troch sved­kov.


Verš v kontexte

14 Keby sa pre­hrešil tvoj brat, choď za ním a na­pomeň ho medzi štyr­mi očami. Ak ťa po­slúch­ne, zís­kal si svoj­ho brata. 15 Ak ťa ne­pos­lúch­ne, vez­mi so sebou ešte jed­ného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedec­tve dvoch alebo troch sved­kov. 16 Ak by ani ich ne­pos­lúchol, po­vedz to cir­kvi. Ak by ne­pos­lúchol ani cir­kev, nech ti je ako po­han alebo mýt­nik.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

15 A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi po­tres­ci ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúv­ne, zís­kal si svoj­ho brata.

Evanjelický

15 Keby tvoj brat zhrešil [proti tebe], choď a po­kar­haj ho medzi štyr­mi očami. Ak ťa po­slúch­ne, zís­kal si svoj­ho brata;

Ekumenický

15 Ak ťa ne­pos­lúch­ne, vez­mi so sebou ešte jed­ného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedec­tve dvoch alebo troch sved­kov.

Bible21

15 „Kdy­by tvůj bra­tr pro­ti to­bě zhřešil, jdi a na­po­meň ho mezi čtyř­ma oči­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček