EkumenickýMatúš16,8

Matúš 16:8

Evanjelium podľa Matúša

Ježiš to spoz­nal a po­vedal: Malover­ní, čo roz­mýšľate o tom, že ne­máte chlieb?


Verš v kontexte

7 Pre­mýšľali teda a hovorili: Ne­vzali sme si chlieb. 8 Ježiš to spoz­nal a po­vedal: Malover­ní, čo roz­mýšľate o tom, že ne­máte chlieb? 9 Ešte nechápete, a ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste naz­bierali?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 A keď to poznal Ježiš, po­vedal im: Čo to roz­mýšľate medzi sebou, vy ľudia malej viery, že v­raj nemáte chleba?

Evanjelický

8 Ježiš to zbadal a riekol: Ó, malover­ní, prečo hovoríte medzi sebou, že ne­máte chleba?

Ekumenický

8 Ježiš to spoz­nal a po­vedal: Malover­ní, čo roz­mýšľate o tom, že ne­máte chlieb?

Bible21

8 Ježíš to ale věděl, a tak ře­kl: „Pro­č se spo­lu do­ha­dujete, vy malověrní, že nemá­te chle­ba?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček