EkumenickýMatúš16,4

Matúš 16:4

Evanjelium podľa Matúša

Zlé a cudzoložné po­kolenie si žiada znamenie, ale znamenie nedos­tane, iba ak Jonášovo znamenie. Nechal ich tam a od­išiel.


Verš v kontexte

3 A ráno: Dnes bude nečas, nebo je čer­vené a za­chmúrené. Vzhľad ob­lohy viete po­súdiť a znamenia čias ne­viete? 4 Zlé a cudzoložné po­kolenie si žiada znamenie, ale znamenie nedos­tane, iba ak Jonášovo znamenie. Nechal ich tam a od­išiel. 5 Keď učeníci išli na druhý breh, za­bud­li si vziať chlieb.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 Po­kolenie, zlé a cudzoložné, vy­hľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam odišiel.

Evanjelický

4 Zlé a cudzoložné po­kolenie znamenie vy­hľadáva, ale nebude mu dané znamenie, len ak znamenie Jonášovo. I nechal ich tam a od­išiel.

Ekumenický

4 Zlé a cudzoložné po­kolenie si žiada znamenie, ale znamenie nedos­tane, iba ak Jonášovo znamenie. Nechal ich tam a od­išiel.

Bible21

4 Zlé a cizo­ložné poko­lení vy­hledává zna­mení, ale žádné zna­mení ne­do­stane – kro­mě zna­mení Jonášova.“ Teh­dy je ne­chal a ode­šel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček