EkumenickýMatúš16,24

Matúš 16:24

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak nie­kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma.


Verš v kontexte

23 Ale on sa ob­rátil a po­vedal Pet­rovi: Choď za mňa, satan! Si mi na po­horšenie, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské. 24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak nie­kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma. 25 Lebo kto by chcel za­chrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, náj­de ho.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž a ide za mnou!

Evanjelický

24 Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak nie­kto chce prísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž na seba a na­sleduje ma!

Ekumenický

24 Vtedy po­vedal Ježiš svojim učeníkom: Ak nie­kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma.

Bible21

24 Po­tom Ježíš ře­kl svým učedníkům: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám se­be, vez­me svůj kříž a násle­duje mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček