EkumenickýMatúš16,20

Matúš 16:20

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy učeníkom pri­kázal, aby ni­komu nehovorili, že on je Kris­tus.


Verš v kontexte

19 Dám ti kľúče od nebes­kého kráľov­stva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo roz­viažeš na zemi, bude roz­viazané aj v nebi. 20 Vtedy učeníkom pri­kázal, aby ni­komu nehovorili, že on je Kris­tus. 21 Od­vtedy začal Ježiš po­ukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho tr­pieť od starších, veľkňazov a zákon­níkov, bude za­bitý a na tretí deň vzkriesený.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

20 Vtedy pri­kázal svojim učeníkom, aby to ni­komu ne­povedali, že on je Kris­tus.

Evanjelický

20 Po­tom prís­ne pri­kázal učeníkom, aby nehovorili ni­komu, že On je Kris­tus .

Ekumenický

20 Vtedy učeníkom pri­kázal, aby ni­komu nehovorili, že on je Kris­tus.

Bible21

20 Teh­dy učedníky přísně na­po­menul, aby niko­mu neříka­li, že on je Mesiáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček