EkumenickýMatúš16,16

Matúš 16:16

Evanjelium podľa Matúša

Šimon Peter od­povedal: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha.


Verš v kontexte

15 Opýtal sa ich: A vy ma za koho po­kladáte? 16 Šimon Peter od­povedal: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha. 17 Ježiš mu od­povedal: Blaho­slavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nez­javilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 A Šimon Peter od­povedal a riekol: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha!

Evanjelický

16 Od­vetil Šimon Peter: Ty si Kris­tus , Syn Boha živého.

Ekumenický

16 Šimon Peter od­povedal: Ty si Kris­tus, Syn živého Boha.

Bible21

16 „­Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ od­po­věděl mu Ši­mon Petr.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček