EkumenickýMatúš15,12

Matúš 15:12

Evanjelium podľa Matúša

Tu prišli učeníci a po­vedali mu: Vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli to slovo?


Verš v kontexte

11 Človeka ne­poškv­rňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vy­chádza z úst, to poškv­rňuje človeka. 12 Tu prišli učeníci a po­vedali mu: Vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli to slovo? 13 On im od­povedal: Každá rast­lina, ktorú nezasadil môj nebes­ký Otec, bude vy­korenená.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy pri­stúpili jeho učeníci a po­vedali mu: Či vieš, že farize­ovia počujúc to slovo po­horšili sa?

Evanjelický

12 Vtedy pri­stúpili učeníci a po­vedali Mu: Či vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli, čo si po­vedal?

Ekumenický

12 Tu prišli učeníci a po­vedali mu: Vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli to slovo?

Bible21

12 Teh­dy k ně­mu přistou­pi­li učedníci a řek­li mu: „Víš, že se fa­ri­ze­ové urazi­li, když slyše­li ta slova?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček