EkumenickýMatúš15,11

Matúš 15:11

Evanjelium podľa Matúša

Človeka ne­poškv­rňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vy­chádza z úst, to poškv­rňuje človeka.


Verš v kontexte

10 Nato za­volal zá­stup a po­vedal im: Počuj­te a po­chop­te! 11 Človeka ne­poškv­rňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vy­chádza z úst, to poškv­rňuje človeka. 12 Tu prišli učeníci a po­vedali mu: Vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli to slovo?

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Nie to, čo vchádza do úst, poškv­rňuje človeka, ale to, čo vy­chádza z úst, to poškv­rňuje človeka.

Evanjelický

11 Nie čo vchádza do úst, poškv­rňuje človeka, ale čo z úst vy­chádza, to poškv­rňuje človeka.

Ekumenický

11 Človeka ne­poškv­rňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vy­chádza z úst, to poškv­rňuje človeka.

Bible21

11 Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček