EkumenickýMatúš15,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 15:1

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákon­níci z Jeruzalema a spýtali sa:


Verš v kontexte

1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákon­níci z Jeruzalema a spýtali sa: 2 Prečo tvoji učeníci pre­stupujú tradíciu starších? Veď si ne­umývajú ruky, keď idú jesť chlieb! 3 On im od­povedal: A vy prečo pre­stupujete Božie pri­kázanie pre svoju tradíciu?

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

1 Vtedy prišli k Ježišovi zákon­níci a farize­ovia z Jeruzalema a po­vedali mu:

Evanjelický

1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákon­níci z Jeruzalema a spýtali sa Ho:

Ekumenický

1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákon­níci z Jeruzalema a spýtali sa:

Bible21

1 Teh­dy k Ježíši přiš­li znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové z Je­ruzalé­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček