EkumenickýMatúš14,5

Matúš 14:5

Evanjelium podľa Matúša

Pre­to ho chcel za­biť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho po­kladali za proroka.


Verš v kontexte

4 Lebo mu Ján po­vedal: Nie je ti do­volené mať ju za manžel­ku. 5 Pre­to ho chcel za­biť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho po­kladali za proroka. 6 Na Herodesove narodeniny dcéra Herodiady tan­covala upro­stred hos­tí a za­páčila sa Herodesovi,

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

5 A chcel ho za­biť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka.

Evanjelický

5 Chcel ho pre­to usmr­tiť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka.

Ekumenický

5 Pre­to ho chcel za­biť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho po­kladali za proroka.

Bible21

5 He­ro­des ho tedy chtěl za­bít, ale bál se zástu­pu, pro­tože ho mě­li za pro­roka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček