EkumenickýMatúš14,36

Matúš 14:36

Evanjelium podľa Matúša

Prosili ho, aby sa smeli dot­knúť as­poň ob­ruby jeho rúcha. Tí, čo sa ho dot­kli, ozdraveli.


Verš v kontexte

34 Keď sa pre­plavili na druhý breh, za­kot­vili pri Genezarete. 35 Obyvatelia toho kraja ho spoz­nali a roz­chýrili to po celom okolí. Nato k nemu prinášali všet­kých chorých. 36 Prosili ho, aby sa smeli dot­knúť as­poň ob­ruby jeho rúcha. Tí, čo sa ho dot­kli, ozdraveli.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

36 a prosili ho, žeby im dovolil, aby sa as­poň dot­kli lemu jeho rúcha, a ktorí sa ho dotkli, ozdraveli.

Evanjelický

36 a prosili Ho, aby sa Mu smeli dot­knúť čo aj len lemu plášťa. A všet­ci, ktorí sa Ho dot­kli, boli za­chránení.

Ekumenický

36 Prosili ho, aby sa smeli dot­knúť as­poň ob­ruby jeho rúcha. Tí, čo sa ho dot­kli, ozdraveli.

Bible21

36 a pro­si­li ho, aby se smě­li aspoň do­tknout cípu jeho rou­cha. A kdoko­li se ho do­tkl, byl uz­dra­ven.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček