EkumenickýMatúš14,30

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Matúš 14:30

Evanjelium podľa Matúša

Ale keď videl, že vietor je sil­ný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, za­chráň ma!


Verš v kontexte

29 On po­vedal: Poď! Peter vy­stúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. 30 Ale keď videl, že vietor je sil­ný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, za­chráň ma! 31 Ježiš hneď vy­strel ruku, chytil ho a po­vedal mu: Malover­ný, prečo si po­chyboval?

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale hľadiac na sil­ný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a po­vedal: Pane, za­chráň ma!

Evanjelický

30 Ale vidiac, že je vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vy­kríkol: Pane, za­chráň ma!

Ekumenický

30 Ale keď videl, že vietor je sil­ný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, za­chráň ma!

Bible21

30 Když ale vi­děl, jak silný je vítr, do­stal strach a za­čal se topit. „Pane, za­chraň mě!“ vy­kři­kl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček