EkumenickýMatúš14,3

Matúš 14:3

Evanjelium podľa Matúša

Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vr­hol do žalára pre Herodiadu, manžel­ku svoj­ho brata Filipa.


Verš v kontexte

2 Svojim sluhom po­vedal: Toto je Ján Krs­titeľ! Vstal z mŕtvych, a pre­to pôsobia v ňom záz­račné sily. 3 Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vr­hol do žalára pre Herodiadu, manžel­ku svoj­ho brata Filipa. 4 Lebo mu Ján po­vedal: Nie je ti do­volené mať ju za manžel­ku.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo Heródes chopil Jána a po­viazal ho a vsadil do žalára pre Heródiadu, ženu Filipa, svoj­ho brata.

Evanjelický

3 Herodes totiž dal zlapať Jána, zviazať a uvrh­núť do väzenia pre Herodiadu, ženu svoj­ho brata Filipa;

Ekumenický

3 Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vr­hol do žalára pre Herodiadu, manžel­ku svoj­ho brata Filipa.

Bible21

3 He­ro­des to­tiž Jana za­tkl, spoutal a uvěznil kvů­li He­ro­di­a­dě, manžel­ce svého bra­t­ra Fi­lipa,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček