EkumenickýMatúš14,29

Matúš 14:29

Evanjelium podľa Matúša

On po­vedal: Poď! Peter vy­stúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi.


Verš v kontexte

28 Peter mu od­povedal: Pane, ak si to ty, roz­káž mi, aby som prišiel k tebe po vode! 29 On po­vedal: Poď! Peter vy­stúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. 30 Ale keď videl, že vietor je sil­ný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, za­chráň ma!

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

29 A on po­vedal: Poď! A Peter sos­túpiac s lode chodil po vodách a prišiel k Ježišovi.

Evanjelický

29 Od­povedal mu: Poď! I vy­stúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi.

Ekumenický

29 On po­vedal: Poď! Peter vy­stúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi.

Bible21

29 „Pojď!“ ře­kl mu. A Petr vy­stou­pil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček