EkumenickýMatúš13,51

Matúš 13:51

Evanjelium podľa Matúša

Po­chopili ste to všet­ko? Od­povedali mu: Áno.


Verš v kontexte

50 a uvrh­nú ich do oh­nivej pece. Tam bude plač a šk­rípanie zubami. 51 Po­chopili ste to všet­ko? Od­povedali mu: Áno. 52 Nato im po­vedal: Pre­to každý zákon­ník, ktorý sa stal učeníkom nebes­kého kráľov­stva, je ako hos­podár, ktorý vy­náša zo svoj­ho skladu nové i staré veci.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

51 A Ježiš im riekol: Či ste porozumeli tomuto všet­kému? A oni mu po­vedali: Áno, Pane.

Evanjelický

51 Či ste to všet­ko po­chopili? Od­povedali Mu: Áno.

Ekumenický

51 Po­chopili ste to všet­ko? Od­povedali mu: Áno.

Bible21

51 Po­chopi­li jste to všechno?“ „Ano,“ od­po­vědě­li mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček