EkumenickýMatúš13,14

Matúš 13:14

Evanjelium podľa Matúša

Pl­ní sa na nich Izai­ášovo proroc­tvo: Budete počúvať a počúvať, ale nebudete roz­umieť, budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť.


Verš v kontexte

13 V podobenstvách im hovorím pre­to, že po­zerajú, ale ne­vidia, počúvajú, ale ne­počujú a ani nechápu. 14 Pl­ní sa na nich Izai­ášovo proroc­tvo: Budete počúvať a počúvať, ale nebudete roz­umieť, budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť. 15 Tomuto ľudu otupelo­srd­ce: ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby očami ne­videli a ušami ne­počuli, aby srd­com ne­porozumeli a ne­ob­rátili sa — aby som ich ne­u­zdravil.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 a pl­ní sa na nich proroc­tvo Izai­ášovo, ktoré hovorí: Počuť počujete, ale ne­porozumiete, a hľadieť i hľadieť budete, ale ne­uvidíte.

Evanjelický

14 A pl­ní sa na nich proroc­tvo Izai­ášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete roz­umieť, a očami budete po­zerať, ale nebudete vidieť.

Ekumenický

14 Pl­ní sa na nich Izai­ášovo proroc­tvo: Budete počúvať a počúvať, ale nebudete roz­umieť, budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť.

Bible21

14 Na­plňuje se na nich Iza­iášovo proroctví: ‚Sluchem us­lyší­te, ale nepochopíte, zrakem uvi­dí­te, ale ne­pro­hlédnete.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček