EkumenickýMatúš10,8

Matúš 10:8

Evanjelium podľa Matúša

Chorých uzdravuj­te, mŕt­vych kries­te, malomoc­ných očisťuj­te, démonov vy­háňaj­te. Za­dar­mo ste do­stali, za­dar­mo dávaj­te.


Verš v kontexte

7 Choďte a ohlasuj­te: Pri­blížilo sa nebes­ké kráľov­stvo. 8 Chorých uzdravuj­te, mŕt­vych kries­te, malomoc­ných očisťuj­te, démonov vy­háňaj­te. Za­dar­mo ste do­stali, za­dar­mo dávaj­te. 9 Neber­te si do opas­kov ani zlaté, ani striebor­né, ani medené peniaze,

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 Ne­moc­ných uzdravuj­te, malomoc­ných očisťuj­te, mŕt­vych kries­te, démonov vy­háňaj­te; dar­mo ste do­stali, dar­mo daj­te.

Evanjelický

8 Ne­moc­ných uzdravuj­te, mŕt­vych kries­te; malomoc­ných očisťuj­te, démonov vy­háňaj­te; zdar­ma ste prijali, zdar­ma dávaj­te.

Ekumenický

8 Chorých uzdravuj­te, mŕt­vych kries­te, malomoc­ných očisťuj­te, démonov vy­háňaj­te. Za­dar­mo ste do­stali, za­dar­mo dávaj­te.

Bible21

8 Ne­mo­cné uz­dravuj­te, mrt­vé křis­te, malo­mo­cné očišťuj­te, dé­mo­ny vy­mí­tej­te. Zdar­ma jste do­sta­li, zdar­ma dej­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček