EkumenickýMatúš10,42

Matúš 10:42

Evanjelium podľa Matúša

A kto by dal piť jed­nému z týchto maličkých čo len za po­hár čer­stvej vody ako môj­mu učeníkovi; amen, hovorím vám, ne­príde o svoju od­menu.


Verš v kontexte

40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal. 41 Kto prijíma proroka ako proroka, do­stane od­menu proroka. Kto prijíma spravod­livého ako spravod­livého, do­stane od­menu spravod­livého. 42 A kto by dal piť jed­nému z týchto maličkých čo len za po­hár čer­stvej vody ako môj­mu učeníkovi; amen, hovorím vám, ne­príde o svoju od­menu.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

42 A ktokoľvek by na­pojil jed­ného z tých­to malých čo len po­három čer­stvej vody, v mene učeníka, ameň vám hovorím, že neztratí svojej od­platy.

Evanjelický

42 A kto by čo aj len čašou čer­stvej vody na­pojil jed­ného z tých­to maličkých, pre­tože je učeníkom, veru, hovorím vám, že ho ne­minie od­mena.

Ekumenický

42 A kto by dal piť jed­nému z týchto maličkých čo len za po­hár čer­stvej vody ako môj­mu učeníkovi; amen, hovorím vám, ne­príde o svoju od­menu.

Bible21

42 Kdo by tře­ba jen podal po­hár stu­dené vody jedno­mu z těch­to ma­ličkých, pro­tože je to můj učedník, amen, říkám vám, že ne­při­jde o svou odplatu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček