EkumenickýMatúš10,41

Matúš 10:41

Evanjelium podľa Matúša

Kto prijíma proroka ako proroka, do­stane od­menu proroka. Kto prijíma spravod­livého ako spravod­livého, do­stane od­menu spravod­livého.


Verš v kontexte

40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal. 41 Kto prijíma proroka ako proroka, do­stane od­menu proroka. Kto prijíma spravod­livého ako spravod­livého, do­stane od­menu spravod­livého. 42 A kto by dal piť jed­nému z týchto maličkých čo len za po­hár čer­stvej vody ako môj­mu učeníkovi; amen, hovorím vám, ne­príde o svoju od­menu.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

41 Kto prijíma proroka v mene proroka, do­stane od­platu proroka, a kto prijíma spraved­livého v mene spraved­livého, do­stane od­platu spraved­livého.

Evanjelický

41 Kto prijíma proroka, pre­tože je prorok, vez­me od­menu proroka; kto prijíma spravod­livého, pre­tože je spravod­livý, vez­me od­menu spravod­livého.

Ekumenický

41 Kto prijíma proroka ako proroka, do­stane od­menu proroka. Kto prijíma spravod­livého ako spravod­livého, do­stane od­menu spravod­livého.

Bible21

41 Kdo při­jímá pro­roka ja­kožto pro­roka, do­stane odpla­tu pro­roka. Kdo při­jímá sprave­dlivého ja­kožto sprave­dlivého, do­stane odpla­tu sprave­dlivého.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček