EkumenickýMatúš10,40

Matúš 10:40

Evanjelium podľa Matúša

Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal.


Verš v kontexte

39 Kto náj­de svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, náj­de ho. 40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal. 41 Kto prijíma proroka ako proroka, do­stane od­menu proroka. Kto prijíma spravod­livého ako spravod­livého, do­stane od­menu spravod­livého.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal.

Evanjelický

40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma po­slal.

Ekumenický

40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal.

Bible21

40 Kdo vás při­jímá, ten při­jímá mě, a kdo při­jímá mě, při­jímá To­ho, který mě po­slal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček