EkumenickýMatúš10,4

Matúš 10:4

Evanjelium podľa Matúša

Šimon Kanaán­sky a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý ho zradil.


Verš v kontexte

3 Filip a Bar­tolomej, Tomáš a mýt­nik Matúš, Jakub Al­fejov a Tadeáš, 4 Šimon Kanaán­sky a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý ho zradil. 5 Tých­to Dvanás­tich vy­slal Ježiš a pri­kázal im: Nechoďte na ces­tu k pohanom a ne­voj­dite do mes­ta Samaritánov.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

4 Šimon Kananit­ský a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý ho i zradil.

Evanjelický

4 Šimon Kanaán­sky a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý Ho aj zradil.

Ekumenický

4 Šimon Kanaán­sky a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý ho zradil.

Bible21

4 Ši­mon Hor­livec a Ji­dáš Iška­ri­o­tský, který ho po­tom zra­dil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček