EkumenickýMatúš10,39

Matúš 10:39

Evanjelium podľa Matúša

Kto náj­de svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, náj­de ho.


Verš v kontexte

38 Kto neberie na seba svoj kríž a ne­na­sleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto náj­de svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, náj­de ho. 40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma po­slal.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

39 Kto naj­de svoju dušu, zt­ratí ju, a kto pre mňa zt­ratí svoju dušu, naj­de ju.

Evanjelický

39 Kto náj­de svoj život , stratí ho, a kto stratí život pre mňa, náj­de ho.

Ekumenický

39 Kto náj­de svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, náj­de ho.

Bible21

39 Kdo nalez­ne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvů­li mně, ten ji nalez­ne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček