EkumenickýMatúš10,38

Matúš 10:38

Evanjelium podľa Matúša

Kto neberie na seba svoj kríž a ne­na­sleduje ma, nie je ma hoden.


Verš v kontexte

37 Kto miluje otca alebo mat­ku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neberie na seba svoj kríž a ne­na­sleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto náj­de svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, náj­de ho.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

38 a kto neberie svoj­ho kríža a nej­de za mnou, nie je ma hod­ný.

Evanjelický

38 A kto neberie svoj kríž a ne­na­sleduje ma, nie je ma hoden.

Ekumenický

38 Kto neberie na seba svoj kríž a ne­na­sleduje ma, nie je ma hoden.

Bible21

38 Kdo ne­be­re svůj kříž a nenásle­duje mě, není mě ho­den.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček