EkumenickýMatúš10,30

Matúš 10:30

Evanjelium podľa Matúša

Vám sú však spočítané aj všet­ky vlasy na hlave.


Verš v kontexte

29 Ne­predávajú sa vari dva vrab­ce za halier? Ale ani jeden z nich ne­pad­ne na zem bez vedomia vášho Ot­ca. 30 Vám sú však spočítané aj všet­ky vlasy na hlave. 31 Neboj­te sa teda! Vy ste cen­nejší ako mnoho vrab­cov.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale vám sú ešte aj len všet­ky vlasy na hlave spočítané!

Evanjelický

30 A vám aj všet­ky vlasy spočítal na hlave.

Ekumenický

30 Vám sú však spočítané aj všet­ky vlasy na hlave.

Bible21

30 Vám jsou ale spočítá­ny i všech­ny vla­sy na hlavě!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček