EkumenickýMatúš10,29

Matúš 10:29

Evanjelium podľa Matúša

Ne­predávajú sa vari dva vrab­ce za halier? Ale ani jeden z nich ne­pad­ne na zem bez vedomia vášho Ot­ca.


Verš v kontexte

28 Neboj­te sa tých, čo za­bíjajú telo, ale dušu ne­môžu za­biť. Boj­te sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo za­hubiť v pekle. 29 Ne­predávajú sa vari dva vrab­ce za halier? Ale ani jeden z nich ne­pad­ne na zem bez vedomia vášho Ot­ca. 30 Vám sú však spočítané aj všet­ky vlasy na hlave.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

29 Či sa ne­predávajú dva vrab­ce za groš? Ale ani jeden z nich ne­pad­ne na zem bez vášho Ot­ca.

Evanjelický

29 Či ne­predávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich ne­spad­ne na zem bez vôle vášho Ot­ca.

Ekumenický

29 Ne­predávajú sa vari dva vrab­ce za halier? Ale ani jeden z nich ne­pad­ne na zem bez vedomia vášho Ot­ca.

Bible21

29 Ne­pro­dávají se snad dva vrab­ci za haléř? Při­tom ani je­den z nich ne­padne na zem bez vědo­mí vaše­ho Ot­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček