EkumenickýMatúš10,27

Matúš 10:27

Evanjelium podľa Matúša

Čo vám hovorím po­tme, hovor­te na svet­le, a čo počujete len pošep­ky do ucha, roz­hlasuj­te zo striech.


Verš v kontexte

26 Neboj­te sa ich teda! Veď nič nie je za­halené, čo sa ne­od­halí a nič nie je skryté, čo sa ne­stane známym. 27 Čo vám hovorím po­tme, hovor­te na svet­le, a čo počujete len pošep­ky do ucha, roz­hlasuj­te zo striech. 28 Neboj­te sa tých, čo za­bíjajú telo, ale dušu ne­môžu za­biť. Boj­te sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo za­hubiť v pekle.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

27 Čo vám hovorím vo tme, po­vedz­te na svet­le, a to, čo počujete v ucho, hlásaj­te na domoch.

Evanjelický

27 Čo vám hovorím po­tme, hovor­te na svet­le, a čo pošep­ky, roz­hlasuj­te zo striech.

Ekumenický

27 Čo vám hovorím po­tme, hovor­te na svet­le, a čo počujete len pošep­ky do ucha, roz­hlasuj­te zo striech.

Bible21

27 Co vám říkám ve tmě, mluv­te na svět­le; co slyší­te šeptat do ucha, hlásej­te ze střech!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček