EkumenickýMatúš10,26

Matúš 10:26

Evanjelium podľa Matúša

Neboj­te sa ich teda! Veď nič nie je za­halené, čo sa ne­od­halí a nič nie je skryté, čo sa ne­stane známym.


Verš v kontexte

25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Bel­zebulom nazývali pána domu, o čo skôr po­tom jeho domácich! 26 Neboj­te sa ich teda! Veď nič nie je za­halené, čo sa ne­od­halí a nič nie je skryté, čo sa ne­stane známym. 27 Čo vám hovorím po­tme, hovor­te na svet­le, a čo počujete len pošep­ky do ucha, roz­hlasuj­te zo striech.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

26 Teda neboj­te sa ich! Lebo nič nie je skryté, čo by ne­malo byť od­kryté, ani tajné, čo by sa ne­malo zvedieť.

Evanjelický

26 Pre­to neboj­te sa ich, veď nieto skryté, čo by ne­vyšlo najavo; a nieto taj­né, čo by sa ne­vyz­vedelo.

Ekumenický

26 Neboj­te sa ich teda! Veď nič nie je za­halené, čo sa ne­od­halí a nič nie je skryté, čo sa ne­stane známym.

Bible21

26 Ne­boj­te se jich. Není to­tiž nic skrytého, co ne­bu­de zje­veno, ani nic tajného, co ne­bu­de po­znáno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček