EkumenickýMatúš10,25

Matúš 10:25

Evanjelium podľa Matúša

Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Bel­zebulom nazývali pána domu, o čo skôr po­tom jeho domácich!


Verš v kontexte

24 Učeník nie je nad učiteľa ani sluha nad svoj­ho pána. 25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Bel­zebulom nazývali pána domu, o čo skôr po­tom jeho domácich! 26 Neboj­te sa ich teda! Veď nič nie je za­halené, čo sa ne­od­halí a nič nie je skryté, čo sa ne­stane známym.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

25 do­sť je učeníkovi, aby bol ako jeho učiteľ, a sluha, aby bol ako jeho pán. Ak domáceho pána na­zvali Bel­zebúbom, čím väčšmi jeho domácich!

Evanjelický

25 Do­sť, keď je učeník ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazývali Bel­zebubom, o čo skôr jeho domácich!

Ekumenický

25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Bel­zebulom nazývali pána domu, o čo skôr po­tom jeho domácich!

Bible21

25 Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mis­tr a služebník jako jeho pán. Jest­liže hos­podáře na­zva­li Belzeb­u­bem, čím spíše jeho do­mácí?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček