EkumenickýMatúš10,23

Matúš 10:23

Evanjelium podľa Matúša

Keď vás budú prena­sledovať v jednom mes­te, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že ne­pochodíte všet­ky mes­tá Iz­raela, kým ne­príde Syn človeka.


Verš v kontexte

22 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený. 23 Keď vás budú prena­sledovať v jednom mes­te, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že ne­pochodíte všet­ky mes­tá Iz­raela, kým ne­príde Syn človeka. 24 Učeník nie je nad učiteľa ani sluha nad svoj­ho pána.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

23 A keď vás budú prena­sledovať v tom­to mes­te, utečte do iného; lebo ameň vám hovorím, že nedokončíte miest Iz­raelových, do­kiaľ ne­prij­de Syn človeka.

Evanjelický

23 Keď vás budú prena­sledovať v jed­nom mes­te, utekaj­te do iného, lebo veru vám hovorím, že ne­pochodíte mes­tá iz­rael­ské, kým ne­príde Syn človeka.

Ekumenický

23 Keď vás budú prena­sledovať v jednom mes­te, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že ne­pochodíte všet­ky mes­tá Iz­raela, kým ne­príde Syn človeka.

Bible21

23 Když vás bu­dou pronásledovat v jednom městě, uteč­te do jiného. Amen, říkám vám, že ne­pro­jdete iz­rael­ská měs­ta, než při­jde Syn člověka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček