EkumenickýMatúš10,2

Matúš 10:2

Evanjelium podľa Matúša

Mená dvanás­tich apoštolov sú: pr­vý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat On­drej, Jakub, Zebedejov syn, a jeho brat Ján,


Verš v kontexte

1 Zvolal si dvanás­tich učeníkov a dal im moc nad nečis­tými duch­mi, takže ich moh­li vy­háňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh. 2 Mená dvanás­tich apoštolov sú: pr­vý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat On­drej, Jakub, Zebedejov syn, a jeho brat Ján, 3 Filip a Bar­tolomej, Tomáš a mýt­nik Matúš, Jakub Al­fejov a Tadeáš,

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 A mená tých dvanás­tich apoštolov sú tieto: pr­vý Šimon, zvaný Peter, a An­drej, jeho brat, a Jakob Zebede­ov a Ján, jeho brat.

Evanjelický

2 Mená dvanás­tich apoštolov sú: pr­vý Šimon, ktorý sa volal Peter, jeho brat On­drej; Jakub, syn Zebede­ov, a jeho brat Ján;

Ekumenický

2 Mená dvanás­tich apoštolov sú: pr­vý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat On­drej, Jakub, Zebedejov syn, a jeho brat Ján,

Bible21

2 A toto jsou jmé­na dvanácti apoštolů: Nejprve Ši­mon zvaný Petr a jeho bra­tr On­dřej, Ja­kub Zeb­e­deův a jeho bra­tr Jan,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček