EkumenickýMatúš1,9

Matúš 1:9

Evanjelium podľa Matúša

Uzzija splodil Jótama, Jótam splodil Acháza, Acház splodil Chiz­kiju,


Verš v kontexte

8 Ásaf splodil Jóšafata. Jóšafat splodil Jórama, Jóram splodil Uzziju, 9 Uzzija splodil Jótama, Jótam splodil Acháza, Acház splodil Chiz­kiju, 10 Chiz­kija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša,

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Oziáš splodil Jo­atáma, Jo­atám splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša;

Evanjelický

9 Ozia splodil Jóatama, Jóatam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša,

Ekumenický

9 Uzzija splodil Jótama, Jótam splodil Acháza, Acház splodil Chiz­kiju,

Bible21

9 Uziáš zplo­dil Jo­ta­ma, Jo­tam zplo­dil Achaze, Achaz zplo­dil Eze­chiáše,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček