EkumenickýMatúš1,6

Matúš 1:6

Evanjelium podľa Matúša

Izaj splodil kráľa Dávida.


Verš v kontexte

5 Sal­món s Ráchab splodil syna Bóaza, Bóaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja, 6 Izaj splodil kráľa Dávida. 7 Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Ásafa,

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Jes­se splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova;

Evanjelický

6 Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manžel­ky Uriášovej Šalamúna;

Ekumenický

6 Izaj splodil kráľa Dávida.

Bible21

6 Jišaj pak zplo­dil krále Davida. David zplo­dil Šalo­mou­na z manželky Uri­ášovy,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček