EkumenickýMatúš1,4

Matúš 1:4

Evanjelium podľa Matúša

Rám splodil Am­mínadaba, Am­mínadab splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna.


Verš v kontexte

3 Júda s Támar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Chec­róna, Chec­rón splodil Ráma, 4 Rám splodil Am­mínadaba, Am­mínadab splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna. 5 Sal­món s Ráchab splodil syna Bóaza, Bóaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja,

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Aram splodil Am­minadába; Am­minadáb splodil Názona; Názon splodil Sal­mona;

Evanjelický

4 Aram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Násona, Náson splodil Sal­mona;

Ekumenický

4 Rám splodil Am­mínadaba, Am­mínadab splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna.

Bible21

4 Ram zplo­dil Ami­na­da­ba, Ami­na­dab zplo­dil Na­chšo­na, Na­chšon zplo­dil Sal­mo­na,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček