EkumenickýMatúš1,3

Matúš 1:3

Evanjelium podľa Matúša

Júda s Támar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Chec­róna, Chec­rón splodil Ráma,


Verš v kontexte

2 Ab­rahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, 3 Júda s Támar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Chec­róna, Chec­rón splodil Ráma, 4 Rám splodil Am­mínadaba, Am­mínadab splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ez­roma; Ez­rom splodil Arama;

Evanjelický

3 Júda splodil z Támary Fáresa a Záru; Fáres splodil Es­roma, Es­rom splodil Arama;

Ekumenický

3 Júda s Támar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Chec­róna, Chec­rón splodil Ráma,

Bible21

3 Juda zplo­dil Pe­rese a Ze­ra­cha z Tá­mar, Pe­res zplo­dil Che­cro­na, Che­cron zplo­dil Ra­ma,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček